GORDIC® Region Tour je akce, která již neodmyslitelně patří k podzimu, a kterou pořádáme jako poděkování za celoroční spolupráci s uživateli informačního systému GINIS® Express. Letošní setkání proběhlo 14.11.2017, již tradičně v Národním domě v Prostějově, a zúčastnilo se ho 45 zástupců rozpočtových a příspěvkových organizací.

Hlavním tématem byla problematika GDPR. Jan Anděl a Ondřej Najbr přítomné seznámili s čím v této otázce může GORDIC® pomoci, s povinnostmi OVM vůči GDPR, odpovědností a sankcemi. Nabídli také možnost bezpečného zálohování do Azure prostředí.

Po krátké přestávce následovala prezentace Milana Fňaška, který si připravil informace o aktuálních a připravovaných změnách v oblasti mezd a personalistiky. Jaromír Kapounek se zaměřil na novinky v programech GINIS®Express, zejména pak na postupný přechod na řadu GINIS®Express SQL a na výhody tohoto řešení.

Akce byla jako vždy ukončena obědem, při kterém se mezi účastníky ještě dlouho debatovalo.  Někteří z nich využili přítomnosti našich techniků a oslovili je s dotazy a požadavky.

Doufáme, že se našim uživatelům akce líbila a těšíme se na tu další.