Statutární město Prostějov spustilo druhou vlnu sběru elektronických žádostí o dotace přes již zaběhlý portál občana. Nově jsou pro žadatele připravené dva druhy žádostí a to Žádost o poskytnutí dotace na akci a Žádost o poskytnutí dotace na činnost oproti jedné žádosti z roku 2017, kde byly obě varianty v jednom.

Rozdělení přineslo zpřehlednění a zjednodušení formuláře což přináší výhody žadatelům o dotace při vyplňování.  Zároveň byly doplněny funkce textových polí hlídající počet zadaných znaků a celkovou délku textu tak aby se vešel do předdefinované velikosti pole a zabránil tak žadatelům psát dlouhé texty, které by pak při tisku byly nezobrazitelné.  V případě, že žadatel vyplnil takové pole špatně ve smyslu přesáhnutí délky textu, pak je o tom informován zčervenáním daného pole a v nápovědě při najetím myši na pole je zobrazen důvod.  Upravením textu na patřičnou délku pak pole zezelená, což je známka správného vyplnění.

Rozpracovanou žádost je možno uložit k pozdějšímu dodělání. Dokončenou žádost je možno elektronicky odeslat, kdy je provedena poslední kontrola na správnost vyplnění.