V rámci správy pohledávek v modulu GINIS® DDP je důležitou informací zjištění změn na stávajících kartách poplatníků/plátců, vedených v jednotlivých pohledávkách DDP. Nejedná se jen o změny typu adresa, ale může jít i o změnu jména, či informaci o úmrtí poplatníka. Všechny tyto změny, mají nemalý vliv na výši předpisu jak pro aktuální rok, tak případně pro rok následující.

Zjištění těchto změn je mnohdy velmi komplikované. Modul DDP umožňuje zjištění zmíněných změn přímo z menu modulu. Základní typy změn, které je možné zjistit jsou odstěhování z obce, přestěhování v rámci obce, změna jména, změna příznaku úmrtí, datum úmrtí, …

Pro zjištění změn na kartách DDP je zásadní, aby byly karty externích subjektů ověřeny přes správu základních registrů - SZR. Při ztotožnění karty externího subjektu na SZR je nutné se přihlásit ke sledování změn na ověřovaném externím subjektu. Následně systém pravidelně kontroluje změny na tomto externím subjektu a případnou změnu dotahuje i na vlastní karty v systému.

V modulu DDP je pak možné zadat datum, od kterého nás tyto změny zajímají a můžeme si vybrat který druh změny nás zajímá. Každá změna externího subjektu má jiný vliv na vedení karty.

Např. změna typu přestěhování v rámci města může mít zásadní vliv na výpočet poplatku za psa, ovšem v rámci pohledávky za komunální odpad, případně pokutu, nemá tato informace minimální vliv na výši předpisu.

Je tedy na správci pohledávky, jaký typ změny jej zajímá a s tím spojené následné kroky které nad kartou v pohledávce bude provádět. Některé změny jsou „informativní“, např. změna jména (paní Nováková se vdala a je z ní paní Novotná) nemají zásadní vliv na vedení pohledávky. Ovšem informace o úmrtí poplatníka má zásadní vliv na vedení pohledávky, a v případě dluhu poplatníka vede k nahlášení pohledávky města do dědického řízení, ponížení výše předpisu a zamezení automatického generování předpisů na této kartě pro příští roky.

Při prvotním ověření externího subjektu na SZR, které se provádí přes jméno, příjmení, datum narození, případně další doplňující informace, si systém uloží jednoznačnou identifikaci ze SZR (AIFO). Následné ověřování tohoto externího subjektu již jde přímo přes zmíněnou vazbu.

Modul DDP umožňuje dohledávat nad kartami externích subjektů tyto změny: