Dne 12. 3. 2018 jsme se účastnili sestání starostů a starostek Mikroregionu Kroměřížsko, konané na radnici města Kroměříže.

Byli jsme pozváni za účelem předání komplexních informací ohledně problematiky Obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR. V úvodu jsme se pokusili přiblížit problematiku GDPR zejména z pohledu malých obcí do 1000 obyvatel a jejich příspěvkových organizací a spolků. V této části probíhala živá diskuze a došlo předání konkrétních informací a zkušeností mezi jednotlivými starosty a starostkami.

V druhé části tohoto setkání jsme se zaměřili na prezentaci námi nabízených produktů a služeb týkající se oblasti GDPR. Za prvé jsme všechny přítomné ujistili o připravenosti SW  Gordic na GDPR,  zdůraznili jsme, že software je jen jedna část komplexní problematiky GDPR. Upozornili jsme na možnost bezplatného vyplnění dotazníků na www.kybez.cz. Mezi prezentovanými produkty a službami nechyběli nástroje vyvíjené našimi kolegy z platformy KYBEZ. Největší ohlas měl produkt GDPR Analysis (GDA).