V současné době probíhá na příspěvkových organizacích Olomouckého kraje příprava na plánovaný datový výstup z evidence majetku do systému FAMA+. Pracovníci naší firmy provádějí nyní kontrolu karet na jednotlivých po organizacích a pomáhají uživatelům se správným zatříděním a identifikací karet. Pomocí skryptové sestavy je poté možno na karty dosadit jednoznačný identifikátor a zajistit tak požadovanou unikátnost vystupovaných údajů.

Pokud je vše v programu nakonfigurováno správně a uživatel má majetek zařazen na odpovídajících účtech je samotný výstup XML dávky z programu EMA velmi jednoduchý. Stačí aby obsluha spustila tisk speciální sestavy z nabídky tiskových sestav v evidenci a program sám vytvoří XML dávku a odešle ji na krajský úřad do systému FAMA+ (viz. následující obrázek).

Organizacím, které vedou zatím evidenci v jiném systému, nabízíme možnost zakoupení modulu Evidence majetku a jsme schopni, jako placenou službu, pomoci s převodem stávající evidence například z Excelu, Wordu nebo DBF souborů, aby uživatel nebyl nucen pořizovat karty ručně.