Již za několik dní, 25.05.2018, vstoupí do praxe nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2018/679 ze dne 26. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, všeobecně známém pod zkratkou GDPR (Genaral Data Protection Regulation). 

Toto nařízení si pochopitelně vyžádalo řadu úprav a změn v produktové řadě GINIS Express ( souborová i SQL-verze ). Podle mého názoru je hlavní „startovací“ změnou úprava a přesná specifikace typu dotčeného a evidovaného subjektu (P – právnická osoba, F – fyzická osoba, O – OSVČ-fyzická osoba). Vzhledem k tomu, že sledované údaje v rámci GDPR jsou evidovány pouze pro typ subjektu fyzická osoba a OSVČ-fyzická osoba, je kontrola a úprava typu subjektu nutností a nezbytností pro bezproblémový start a rozjezd GDPR.

Tyto úpravy a kontroly se provádějí v jednotlivých ek. agendách (KDF, KOF,POK, …) u souborových verzí, příp. v modulu ESU ve verzi SQL. Nejsnažším a nejefektivnějším způsobem je (pro validní IČ) hromadné nastavení typu subjektu přímo z ARES-u přes webové rozhraní.

Následně, po správném nastavení typu subjektu, je možné v menu „Souhrn“ v každém dílčím modulu využívat 2 nové volby (funkcionality):

  1. Hledání informací v logu – zobrazí „kdo, kdy, jak a co“ s vybraným externím subjektem, případně navázanými doklady dělal.
  2. Hledání evidovaných objektů – zobrazí hledané externí subjekty, případně k němu navázané doklady bez vazby na GDPR – log (tedy ještě před spuštěním GDPR v produktivním režimu).