Podle § 19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, končí dne 19. 9. 2018 (včetně) možnost podepisovat dokumenty kvalifikovaným certifikátem, který je většinou nainstalovaný v operačním systému Windows nebo na starém tokenu.

Od 20.9.2018 by veřejná správa měla používat kvalifikovaný elektronický podpis – QES (qualified electronic signature), který bude vyžadován u agend: Výpis z Rejstříku trestů, Autorizovaná konverze a agendy Matrik.

Kvalifikovaný elektronický podpis – QES je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaným „certifikační autoritou“ (např. Postsignum) a je uložen na certifikovaném prostředku (např. čipová karta, USB token).

Je tedy nutné pořídit si nový token na stránkách Postsignum – Objednávky produktů, kategorie USB Tokeny. Token musí být v souladu s eIDAS. Pro operační systém Windows se hodí např. „TokenME“ a pro Linux „Gemalto SafeNet eToken 5110 CC“. S instalací tokenu a importem kvalifikovaného elektronického podpisu vám rádi pomůžeme.