Chtěla bych Vás informovat o webových stránkách Národního archivu České republiky, kde naleznete spoustu užitečných informací o výkonu Spisové služby. Především INFORMAČNÍ LIST pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: https://www.nacr.cz/verejnost/2-predarchivni-pece/verejnopravni-puvodci/informacni-list.

 

Naleznete zde i užitečné nástroje Národního digitálního archivu v podobě validátorů, a to validátor SIP, který provádí validaci vygenerováno SIP balíčku z eSSL.

 

Druhým velice užitečným nástrojem je Validátor PDF/A sloužící pro ověření validity formátu souboru. Validátor dokáže vyhodnotit zda-li se jedná o platný archivní formát, vhodný pro dlouhodobé uložení v NDA.

 

Dalším důležitým dokumentem je  Výběr archiválií ve skartačním řízení - Příručka pro původce,  v kterém se dozvíte jak postupovat při elektronickém skartačním řízení.