Vytisknout
Zobrazeno: 251

Ve verzi GINIS 3.84 byla do modulu SML zavedena, kromě jiných vylepšení i Průběžná finanční kontrola (tzv. malá kontrola), která se využívá hlavně u víceletých smluv.

Zjednodušení spočívá v tom, že postupy průběžné kontroly, nejsou v zákoně o finanční kontrole striktně vymezeny a proto průběžná kontrola nevyžaduje schválení Příkazcem operace. Schválení kontroly můžou být v organizaci pověřeni různí pracovníci, jako správce rozpočtu.  Schvalovací šablona pro průběžnou kontrolu může obsahovat pouze jednoho schvalovatele.

Ukončení platnosti Předběžné nebo-li velké finanční kontroly je nutné pouze ve výjimečných případech, kdy se „zásadním způsobem“ mění závazek. Zásadním způsobem se rozumí například uzavírání dodatku nebo v případech, kdy dojde k uživatelské chybě zadaných dat.

Změny údajů, které nemají vliv na obsah uzavřeného závazku a jsou v souladu s aktuálně platnou Předběžnou kontrolou, budou nově podléhat pouze „malé“ Průběžné kontrole, jejich provedení bude v kompetenci Správce rozpočtu, případně jiného pověřeného schvalovatele.

Podmínkou pro schválení smluvního případu bude i nadále provedení Předběžné „velké“ finanční kontroly před vznikem závazku. To znamená, že pro každý případ musí existovat nadále jedna platná finanční kontrola, která bude u víceletých smluv platná i pro další roky, po celou dobu trvání.