Množí se řada dotazů, kdy se uživatelé ptají proč nelze provést měsíční závěrku evidence majetku, a přitom řešení bývá velmi jednoduché. Chyba vzniká většinou na straně uživatele, protože zapomene provést ostrý účetní odpis v jedné odpisované skupině, zpravidla se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek (DNM). Program je nastaven tak, aby si hlídal, jestli byly provedeny odpisy v obou skupinách dlouhodobého majetku. Řešení je proto velmi jednoduché.

Postup, jak provést odpisy:

  1. Ve skupině DNM provedeme zkušební odpisy, tím si zjistíme případné chyby v nastavení jednotlivých karet odpisovaného dlouhodobého majetku.
  2. Provedeme ostrý odpis u skupiny majetku DNM
  3. Vytiskneme si všechny potřebné sestavy účetních odpisů majetku
  4. Stejný postup opakujeme u dlouhodobého hmotného majetku (DHM)

Po provedení odpisů majetku přes menu souhrn měsíční závěrka se provede uzávěrka měsíce. Pokud jsme již ve třináctém měsíci máme možnost provést i roční závěrku dat. Před samotným spuštěním roční závěrky doporučujeme provést archivaci programu! Vyhneme se tak případným problémům, kdyby se něco nezdařilo nebo závěrka skončila chybou.