Realizace automatického účtování položek bankovního výpisu

Realizace automatického účtování položek bankovního výpisu V průběhu měsíce dubna jsme realizovali projekt automatického účtování položek bankovního výpisu na ZŠ a MŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou. Modul Gordic KXF SQL umožňuje spouštění automatického účtování jednotlivých položek bankovního výpisu. Ke zprovoznění této funkce je potřeba nastavit takzvané „Návrhy zaúčtování“:V tomto kroku si uživatel nadefinuje podle […]

Nové možnosti napojení modulu Pokladna SQL

Nové možnosti napojení modulu Pokladna SQL Od nové verze modulu POK SQL 1.15.4 je možné napojit modul Pokladna Gordic na systém objednávek. Spojení probíhá, podobně jako v případě spojení s knihou došlých nebo vydaných faktur (KDF, KOF), výběrem z číselníku „Název“. Navíc probíhá kontrola převzaté částky z pokladního dokladu. K připsání částky z pokladního dokladu […]