Podpisová kniha ve spisové službě G3 WESS

Podpisová kniha ve spisové službě G3 WESS Ve spisové službě lze využít funkcionalitu „Podpisová kniha“. Ta je vhodná, pokud chystáme dokumenty ve svém funkčním místě a chceme od jiného funkčního místa pouze podpis (např. od ředitele, nebo starosty). Odpadne tedy předávání dokumentů ředitelům/starostům a zpět. V menu „Komponety a přílohy“ vybereme PDF soubor, který chceme podepsat […]

Ekonomické programy řady GINIS Express komunikují se Spisovou službou

Ekonomické programy řady GINIS Express komunikují se Spisovou službou Ekonomické programy řady GINIS Express SQL, mezi které například patří KDF, KOF, OBJ atd., je možné propojit se spisovými služby GINIS Express i GINIS Standard. Propojení jsou realizována přes webové služby (webový server IIS ve Windows). Možnosti propojení: Ginis Express ESS (G3 Haida)https://www.spisovkaproskoly.cz/ Ginis SSD (G1)https://spisovasluzbaproskoly.cz/ […]

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ (ukončení služeb E162, E163 apod.) V návaznosti na urgenci od Správy základních registrů dojde k ukončení služeb E162 (aiscCtiAifo), E163 (aiscCtiPodleUdaju) a dalších k 31.12.2022. Od 1. ledna 2023 budou moci uživatelé používat již pouze nové verze těchto služeb viz:  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru Nové verze Ginis Express (G3) 8.00.0 a databází 8.00.000 již přešly […]