Nové typy přepisu v modulu DDP

Nové typy přepisu v modulu DDP, které mění výpočet dluhu V rámci Milostivého léta III. jsme se u některých zákazníků dostali k otázce, jak odepsat bagatelní předpisy na kartách případů v DDP, aby bylo nejen účtováno o odpisu pohledávky, ale aby ve vývoji dluhu případu došlo ke snížení/odepsání přesně daného předpisu, a nikoliv jen o snížení celého […]

Vyúčtování stočného v modulu DDP řady GINIS Standard

Vyúčtování stočného v modulu DDP řady GINIS Standard U nového zákazníka – město Velká Bystřice – jsme implementovali možnost vést vyúčtování stočného v modulu DDP. Jelikož město Velká Bystřice je měsíční plátce DPH, a je povinno odvádět DPH až s příjmem platby, využili jsme tedy pro evidenci záloh takzvaný předběžný předpis, který převedeme na řádný, až po […]