Korac

korac@korac.cz

588 008 060

Zpracování mzdové a personální agendy

Zajistíme pro vaší organizaci komplexní zpracování mzdové a personální agendy včetně vykazování položek do státních statistických výkazů v rozsahu ukazatelů vyplývajících z mzdové evidence.

Zpracování mzdové a personální agendy obsahuje tyto služby:

 • zpracování a výpočet měsíčních mezd
 • výpočet pojistného a zpracování výkazů na sociální zabezpečení, důchodové pojištění a zdravotní pojištění na příslušné zdravotní pojišťovny
 • výpočet náhrady při DPN
 • podklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění včetně elektronických podání
 • výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracování měsíční uzávěrky s tiskem příslušných sestav pro účetnictví
 • vystavení převodních příkazů nebo předání média pro bankovní ústavy
 • zpracování čtvrtletních a ročních sestav pro účetnictví
 • podklady pro roční vyúčtování daní srážkové a zálohové za organizaci
 • zpracování podkladů pro plnění povinného podílu občanů se OZP
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění včetně elektronických podání (roční, při ukončení pracovního poměru)
 • provedení ročního zúčtování daní zaměstnanců
 • zpracování a archiv ročních mzdových listů
 • potvrzení příjmů zaměstnanců pro dávky státní sociální podpory, soudy, peněžní ústavy
 • zabezpečení agendy ohlašovací povinnosti zaměstnavatele na ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zabezpečení zpracování pololetních šetření ISP
 • podklady pro další statistická šetření zřizovatele, případně jiných orgánů ve mzdové oblasti
 • zpracování povinných výkazů v rámci statistiky
 • plná součinnost při kontrolách souvisejících s plněním předmětu smlouvy (na každou kontrolu bude vystavena zvláštní plná moc)
 • zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, navazující na přímo použitelný předpis Evropské unie a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /GDPR/
 • zpracování přihlášek, změn, oprav a odhlášek na ZP a SP včetně ELDP, pro jejich zpracování zejména u cizinců je nutná spolupráce s Objednatelem.
 • zpracování podkladů odvodu pro odbory v poměru z celkové částky na dva různé bankovní účty
 • postup zařazení dle praxe do dalšího platového stupně.  Podklady předchozí praxe stávajících i nových pracovníků připraví Objednatel.
 • čtvrtletní posílání přepočteného stavu zaměstnanců + přepočteného stavu na DPP a DPČ
 • čtvrtletní odvod zákonného pojištění odpovědnosti