Podpisová kniha ve spisové službě G3 WESS

Ve spisové službě lze využít funkcionalitu „Podpisová kniha“. Ta je vhodná, pokud chystáme dokumenty ve svém funkčním místě a chceme od jiného funkčního místa pouze podpis (např. od ředitele, nebo starosty). Odpadne tedy předávání dokumentů ředitelům/starostům a zpět.

V menu „Komponety a přílohy“ vybereme PDF soubor, který chceme podepsat a pod tlačítkem „Ostatní“…

… vybereme „Zažádat o podepsání“ a zvolíme příslušné funkční místo pro podpis.

Ředitel/starosta se pouze přihlásí do ESS a v menu „Podpisová kniha“ vidí seznam dokumentů k podpisu. Jednoduše přes tlačítko „Otevřít“ se dokument otevře pro čtení a přes tlačítko „Vyřídit“ dokument podepíše.

Pracovník, který dokument vytvářel ve svém funkčním místě, uvidí dokument podepsaný a může s ním dále pracovat (např. vytvořit zásilku pro odeslání datovou schránkou, nebo dokument vyřídit).

KONTAKTY

PARTNEŘI

Mánesova 887/12
796 01 Prostějov
IČ: 60733365
DIČ: CZ60733365

E-mail: korac@korac.cz

Datová schránka: g6uerq6

Telefon: 588 008 060