Připravované změny u DPP od 1.7.2024 resp. 1.1.2025

V Poslanecké sněmovně dne 17.04.2024 prošla třetím, závěrečným, čtením novela, kterou se mění zákon o investičních společnostech a investičních fondech (sněmovní tisk č. 570/2024).

Tato novela nyní čeká na schválení Senátem ČR a následný podpis prezidenta a s největší pravděpodobností začne v navrhované podobě platit od 07/2024.

 

Omezení DPP, které mělo původně platit od července 2024, se tak odkládá. Navíc podmínky a pravidla, která začnou platit od července 2024, resp. příštího roku budou odlišná od těch původních obsažených v tzv. Konsolidačním balíčku

 

V čem jsou tedy podstatné navrhované změny?

 

  • DPP – platnost od července 2024

 

V zákoně č. 589/1992 Sb. O pojistném na sociální zabezpečení se mění §9 a v tomto paragrafu se mění a doplňuje oznamovací povinnost zaměstnavatele u DPP. Zaměstnavatel tak bude muset vykazovat na příslušnou OSSZ všechny zaměstnance na DPP, do 20-tého následujícího měsíce který následoval po měsíci kdy je zaměstnával. První termín tedy bude do 20.8.2024 za červenec 2024.

Nově se také nebude hlásit každá dohoda zvlášť, ale na souhrnném formuláři, který by měl být k dispozici do konce dubna 2024.

Ve sněmovním tisku 570 je obsažena i novela zákona č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění (§10). Podle této novely platí oznamovací povinnost na ZP i pro zaměstnance činné na DPP. Termín je stejný s OSSZ (20-tého následující měsíce po vzniku DPP)

 

  • DPP – platnost od ledna 2025

 

V zákoně 187/2006 Sb. O nemocenském pojištění se v §7b-7c zavádí institut tzv. „OZNÁMENÉ DOHODY“.

Zaměstnanec si v každém měsíci určí jednu (hlavní) dohodu. Tuto pak zaměstnavatel nahlásí na příslušnou OSSZ. Limit této dohody bude činit 25% průměrné mzdy (nyní cca. 10.500,-).

Z této dohody se nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění, pouze srážková resp. zálohová daň.

„Rezervační“ systém dohod na OSSZ bude pro zaměstnavatele přístupný a ten si ho bude moci kontrolovat. V podstatě půjde o něco jako systém slev na SP, který již platí 3 roky a je zaběhlý.

 

Pokud bude zaměstnanec zaměstnám na DPP u více zaměstnavatelů, kteří nepodali „Oznámenou dohodu“ (resp. nepodali ji jako první) bude limitní částkou (v součtu DPP u jednoho zaměstnavatele) částka 4.000,-. Tato může být pro rok 2025 ve výši 4.500,- (podle hodnoty průměrné mzdy v roce 2024)

 

Na závěr si ještě proveďme srovnání odvodů SP + ZP v letech 2024/2025

 

ZP (zaměstnavatel)

SP (zaměstnavatel)

ZP (zaměstnanec)

SP (zaměstnanec)

DPP 10.000,-  (ohlášená/oznámená dohoda)

Rok 2024

0,-

0,-

0,-

0,-

Rok 2025

0,-

0,-

0,-

0,-

 

DPP 10.000,-  (další zaměstnavatel)

Rok 2024

0,-

0,-

0,-

0,-

Rok 2025

900,-

2.480,-

450,-

710,-

 

DPP 4.000,-  (další zaměstnavatel)

Rok 2024

0,-

0,-

0,-

0,-

Rok 2025

360,-

992,-

180,-

284,-

 

DPP 3.999,-  (další zaměstnavatel)

Rok 2024

0,-

0,-

0,-

0,-

Rok 2025

0,-

0,-

0,-

0,-

 

Navrhované změny (po jejich definitivním schválení) budou zapracovány do pololetních distribucí modulů GINIS PAM Standard a GINIS PAM SQL Express.

KONTAKTY

PARTNEŘI

Mánesova 887/12
796 01 Prostějov
IČ: 60733365
DIČ: CZ60733365

E-mail: korac@korac.cz

Datová schránka: g6uerq6

Telefon: 588 008 060