SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

(ukončení služeb E162, E163 apod.)

V návaznosti na urgenci od Správy základních registrů dojde k ukončení služeb E162 (aiscCtiAifo), E163 (aiscCtiPodleUdaju) a dalších k 31.12.2022. Od 1. ledna 2023 budou moci uživatelé používat již pouze nové verze těchto služeb viz: 

https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru

Nové verze Ginis Express (G3) 8.00.0 a databází 8.00.000 již přešly na nové služby základních registrů dle platné legislativy. Jedná se především o komunikaci ESS, EOB, PZR se základními registry (např. ověření ve Jmenném rejstříku, změny v evidenci obyvatel – úmrtí, přestěhování, změna příjmení aj.).

Aktualizace nových verzí Ginis Express (G3) je nutné provést do 31.12.2022.

KONTAKTY

PARTNEŘI

Mánesova 887/12
796 01 Prostějov
IČ: 60733365
DIČ: CZ60733365

E-mail: korac@korac.cz

Datová schránka: g6uerq6

Telefon: 588 008 060