Datové schránky v roce 2023

Datové schránky v roce 2023 Datové schránky jsou s námi již od roku 2009, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů! Přitom letošní rok 2023 je pro datové schránky přímo revoluční. První velkou změnou je, že se seznam držitelů datových schránek rozrostl povinně o všechny OSVČ a další právnické osoby, které […]

Elektronická spisová služba povinností i příležitostí

Elektronická spisová služba povinností i příležitostí Od 1. 1. 2026 mají všechny organizace, které mají povinnost vést spisovou službu dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, §3 odst. 1, takto činit v atestovaném elektronickém systému spisové služby. Tato nová povinost se zejména dotýká malých obcí, škol a školských zařízení (§3 odst. 1 […]