Korac

korac@korac.cz

588 008 060

Aktuality

Připravené a očekávané změny ve mzdově – personální legislativě pro rok 2023 Tak jako každý rok, dochází i na přelomu …

GORDIC Region tour 2022 v Prostějově V úterý 15. listopadu jsme pro naše zákazníky po delší době ovlivněné omezeními Covid …

Osobní portál pro obce Osobní portál GORDIC je responzivní webovou aplikací, která se pro obyvatele stává přístupovým bodem k elektronickým …

Obec Citov se umístila v soutěži Egovernment THE BEST 2022 Jedná se o soutěž nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v …

Nové možnosti napojení modulu Pokladna SQL Od nové verze modulu POK SQL 1.15.4 je možné napojit modul Pokladna Gordic na …

Elektronická spisová služba povinností i příležitostí Od 1. 1. 2026 mají všechny organizace, které mají povinnost vést spisovou službu dle …

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ (ukončení služeb E162, E163 apod.) V návaznosti na urgenci od Správy základních registrů dojde k ukončení služeb …